Условия за доставка

ТЕТШОП.БГ е електронен портал който осъществява връзка между доставчик и потребител на основата на пазарната икономика и дава възможност за сключване на търговски сделки отдалечено или на място при доставчика. Електронния магазин работи по правилата на действащите закони за търговски отношения между търговец и потребител и не нарушава правото на страните по никакъв начин.

Сайтът предоставя на клиентите потребители информация за предлаганите стоки, цената с включен ДДС за 1брой , наличности и възможност за информация по електронна поща или телефон в рамките на работното време:

Понеделник - Петък: 9.30 - 18.30 часа

Поръчката на стока през сайта е потвърждение на желанието на потребителя да се обвърже със силата на договор между него и Транс Електроникс Трейдинг ООД. За да бъде приета поръчката за изпълнение потребителят трябва да попълни полетата във формата за регистрация, като данните трябва да са достоверни и пълни. В противен случай поръчката няма да бъде изпълнена и ще се счита за злонамерен опит от страна на потребителя ,който не обвързва доставчика с действия по изпълнението на заявката.

Заявки, които са постъпили в сайта до 15 часа и при налични количества на артикулите се обработват същия ден, а тези след този час остават за изпълнение за следващия работен ден.

Потребителят може да откаже изпълнението на заявката, ако се обади по телефон до 15 часа, за да уведоми доставчика. В противен случай потребителя ще дължи разходите по доставката и връщането на стоката към доставчика.

Цената на стоката,обявена в сайта не съдържа разходите по доставката към потребителя. Стойността на доставката зависи от обема, теглото и вида на стоката, както и от местонахождението на населеното място на потребителя. Тези разходи се заплащат от потребителя в момента на получаване на доставката,едновременно с цената на стоката. За точната стойност на доставката може да се информирате от тарифите на куриерски фирми Спиди и Лео експрес.

За да изчислите стойността на доставката посетете сайта на Спиди: www.speedy.bg или на Лео експрес: www.leoexpres.bg и използвайте тарифите посочени от тях.

Стойността на доставката съдържа застрахователна сума. При констатиране на увредена опаковка, механично счупване или друг подобен проблем възникнал при транспортиране, потребителят е длъжен след заплащане да отвори пратката и да провери съдържанието и в присъствието на превозвача и при проблем да поиска от него съставяне на констативен протокол за изплащане на щетата.

При доставка с наложен платеж потребителят е задължен да заплати стоката на приносителя й, без да отваря предварително съдържанието на пратката.

При договор за продажба от разстояние (он-лайн поръчки) потребителят има право да се откаже от договора по силата на чл.55 ал.1 от ЗЗП, като разходите по обратното транспортиране на стоката са за сметка на потребителя. Стоката трябва да се върне в оригинална опаковка,неизползвана и придружена с платежните документи (касова бележка или фактура).

Доставчика може да откаже връщане на платената сума на потребителя, когато върнатата стока не е съхранявана и пазена добросъвестно в съответствие с чл.55 ал.7 от ЗЗП ( нарушена опаковка, ползвана, лош външен вид и др.).

При договор за продажба на място рекламации се приемат в офиса на Транс Електроникс Трейдинг ООД, след попълване на форма за рекламация и раглеждането и от страна на доставчика.

Електронни елементи ( активни и пасивни), както и резервни части за черна и бяла техника не подлежат на гаранционни претенции. Те могат да бъдат рекламирани само ако са монтирани и подменени в оторизирани за целта сервизи от доставчика.

Доставчика не носи отговорност за липса на складова наличност за оферирана стока или невъзможност на доставчика да достави стоката веднага.

АРТИКУЛИТЕ С НУЛЕВИ ЦЕНИ НЕ СА ДОСТЪПНИ ЗА ДОСТАВКА.

ЦЕНИТЕ НА АРТИКУЛИ, КОИТО НЕ СА НАЛИЧНИ В МОМЕНТА НА ЗАЯВКАТА, СА ОРИЕНТИРОВЪЧНИ И МОГАТ ДА ПРЕТЪРПЯТ ПРОМЯНА СЛЕД ДОГОВОРКА МЕЖДУ ДОСТАВЧИКА И КЛИЕНТА.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Настоящата Политика за поверителност се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент (ЕС) 2016/679”). Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани след публикуване на актуалното ? съдържание, достъпно чрез нашия уебсайт: www.tetbg.com.

Политиката за поверителност е приложима за Вашите лични данни, ако сте физическо лице или представител на юридическо лице, което закупува продукти или желае да ползва услугите на „Транс Електроникс Трейдинг” ООД.

1. Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни.

„Транс Електроникс Трейдинг” ООД е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131197924, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика.

Транс Електроникс Трейдинг е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Можете да се свържете с нас на адреса ни за кореспонденция: гр. София пощ.код 1164, ул. "Галичица" No 37 или като попълните електронната форма в страницата ни "Контакти" на нашия уебсайт.

По всички въпроси, свързани с обработването на личните Ви данни, може да се обръщате на следните координати за връзка: имейл: info@tetbg.com; тел. + 359 2 9630108.

2. Какви данни, за какви цели и на какво правно основание обработваме.

2.1. Предоставени от Вас данни, необходими за идентификация и изпълнение на договорните задължения по продажбата на продукти и/или ползването на услуги на „Транс Електроникс Трейдинг” ООД и клиента, чрез свободно изразено съгласие от страна на клиента:

• име и фамилия, адрес за доставка, телефон, мобилен (GSM) телефон и/или адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочено от Вас лице за контакт;

• данни за издаване на фактура за съответен/съответни продукт/и и/или услига/и.

2.2. Лицето/клиентът има право да оттегли своето съгласие по всяко време, като направи това чрез свързване на тел. 02/963 0108 или чрез нашата електронна поща: info@tetbg.com

2.3. „Транс Електроникс Трейдинг” ООД не предоставя продукти и/или услуги, и не събира лични данни на лица под 14 години без родителско съгласие.

2.4. „Транс Електроникс Трейдинг” ООД не събира лични данни свързани с информация за Единен граждански номер (ЕГН), номера на лични карти, информация за домакинството, семейно положение, демографска информация, расова и културна принадлежност, сексуална ориентация, политически възгледи, генетични данни, членства в организации, биометрични данни, данни за здравословно състояние, данни за текущо географско местоположение на лица по договорните задължения по продажбата на продукти и/или ползването на услуги на „Транс Електроникс Трейдинг” ООД.

2.5. „Транс Електроникс Трейдинг” ООД не събира данни за използваното крайно електронно съобщително устройство, вида на устройството, използваната операционна система, IP адрес;

2.6. „Транс Електроникс Трейдинг” ООД актуализира данните на лицата/клиентите само и единствено чрез тяхно изрично съгласие.

3. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни:

3.1. Обработващи лични данни, които въз основа на договор с „Транс Електроникс Трейдинг” ООД – обработват личните Ви данни от името на „Транс Електроникс Трейдинг” ООД.

• Транспортни/куриерски фирми с оглед изпълнение на договорните ни задължения по доставяне на поръчани стоки по договори за закупуването на тези стоки от разстояние.

4. Право на изтриване.

4.1. Лицата по договорните задължения по продажбата на продукти и/или ползването на услуги на „Транс Електроникс Трейдинг” ООД имат право да изискват личните данни да бъдат изтрити/заличени от страницата на www.tetshop.bg при следните условия:

• изтичане един месец след предоставяне на продукта и/или услугите, с което се постига минималния срок, абсолютно необходим за постигане на целите на обработването им по получаването и евентуално връщане на продукта/ите и/или услугите;

• или изтичане на договорните задължения между страните обвързани по чл.55 ал.1 от ЗЗП.

4.2. „Транс Електроникс Трейдинг” ООД си запазва правото на съхранение на доброволно предоставени лични данни при възникване на съдебни спорове или рекламации.

4.3. Правото на изтриване се заявява на електронна поща: info@tetbg.com

5. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни.

Продължителността на съхранение на личните Ви данни e 2 години от датата на предоставяне.

;